Ostoskorisi on tyhjä

Kirjaudu

Kirjaudu omille sivuillesi

Laajennettu haku

Kohdista haku
Sulje
 

IFRS-RAPORTOIJA
– NAPPAA PAKETTIEDUT!

IFRS-paketti 1_2

Etusi jopa 20 %

Tutustu kirjapaketteihinIFRS-STANDARDIT
– syventävä ajankohtaispäivä

IFRS-standardit-syventävä

Haastavimmat IFRS-standardit ja niiden käsittely tehokkaasti harjoitusten ja esimerkkien avulla.

Helsinki 13.5.Aiheeseen liittyviä julkaisuja:


IFRS-standardit 2013

 • Esittely
 • Sisällysluettelo
 • Esipuhe
IFRS-standardit 2013

Uusi painos ilmestyy keväällä

Suomenkielinen IFRS-standardit 2013 sisältää 1.1.2013 voimassa olleet standardien ja tulkintojen sitovat osuudet. Teos vastaa – muutamin vähäisin poikkeuksin – englanninkielisen ”Blue Book” -version ensimmäistä osaa.

Teos sisältää seitsemän uutta tai uudistettua standardia (IFRS 10–13, IAS 19, IAS 27–28) ja yhden uuden tulkinnan (IFRIC 20). Lisäksi tilinpäätöksen esittämistä koskevaan IAS 1:een on tehty laajoja muutoksia.

Vain muutama standardi on säilynyt täysin muuttumattomana. Uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista aiheutuu mittavia muutoksia lähes kaikkiin jo voimassa oleviin standardeihin.  Lisäksi standardeihin on tehty lukuisia muutoksia joko yksittäin tai osana vuosittaisia parannuksia.

Konsernitilinpäätöstä koskevia uusia ja uudistettuja standardeja voi soveltaa jo vuonna 2013 mutta viimeistään vuonna 2014. Ne vaatimukset, jotka poistuvat, kun kyseisiä standardeja ryhdytään noudattamaan, on erotettu muusta tekstistä selkeästi. Teos palvelee näin sekä aikaisia että myöhäisiä käyttöönottajia.

Saatavilla myös e-kirjana!

E-kirja

E-kirja sisältää suomenkielisen teoksen sellaisenaan ja lisäksi englanninkielisen Blue Book:n A- ja B-osat kokonaisuudessaan, siis myös tulkinnat ym. epäviralliset osuudet.

Sähköinen versio on kätevä tiedon hakemisessa.

Lisää koriin

Kirja
Hintasi nyt: 87,50 € (sis. alv. 10 %)
Norm.: 125,00 €, alennus 30 %
1156 sivua
155 x 249 mm, nidottu
ISBN 978-952-218-145-9
Painovuosi 2013
Kirjastoluokka 69.2

E-kirja
Hintasi nyt: 139,30 € (sis. alv. 24 %)
Norm.: 199,00 €, alennus 30 %
3-osainen pdf
Yhteensä yli 4500 sivua
ISBN 978-952-218-146-6


Ongelmia tilaamisessa?
Tilausohjeet löydät täältä


Pyydä tarjous!
Kysy suurempien erien (yli 10 kpl) ja sähköisten lisenssien tarjoukset Minttu Salliselta.

IFRS Foundationin esipuhe

KHT-yhdistyksen esipuhe

Muutokset englanninkielisen IFRS "Blue Book" -version edelliseen painokseen verrattuna

Johdanto tähän painokseen

Taloudellisen raportoinnin käsitteellinen viitekehys

IFRS-standardit
IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
IFRS 4 Vakuutussopimukset
IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
IFRS 6 Mineraalivarantojen etsintä ja arviointi
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IFRS 8 Toimintasegmentit
IFRS 10 Konsernitilinpäätös
IFRS 11 Yhteisjärjestelyt
IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen

IAS-standardit
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen
IAS 2 Vaihto-omaisuus
IAS 7 Rahavirtalaskelmat
IAS 8 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet
IAS 10 Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
IAS 11 Pitkäaikaishankkeet
IAS 12 Tuloverot
IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
IAS 17 Vuokrasopimukset
IAS 18 Tuotot
IAS 19 Työsuhde-etuudet
IAS 20 Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset
IAS 23 Vieraan pääoman menot
IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
IAS 26 Eläke-etuusjärjestelyjen kirjanpito ja raportointi
IAS 27 Erillistilinpäätös
IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
IAS 29 Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa
IAS 31 Osuudet yhteisyrityksissä
IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa
IAS 33 Osakekohtainen tulos
IAS 34 Osavuosikatsaukset
IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen
IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat
IAS 38 Aineettomat hyödykkeet
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
IAS 40 Sijoituskiinteistöt
IAS 41 Maatalous

Tulkinnat
IFRIC 1 Käytöstä poistamista ja alkuperäiseen tilaan palauttamista koskevien sekä muiden vastaavanlaisten velkojen muutokset
IFRIC 2 Jäsenten osuudet osuustoiminnallisissa yhteisöissä ja muut vastaavat instrumentit
IFRIC 4 Miten määritetään, sisältääkö järjestely vuokrasopimuksen
IFRIC 5 Oikeudet osuuksiin rahastoista, jotka on tarkoitettu käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan palauttamiseen ja ympäristön kunnostamiseen
IFRIC 6 Tietyillä markkinoilla toimimisesta aiheutuvat velat – sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
IFRIC 7 Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen IAS 29:n Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti
IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen
IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt
IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat
IFRIC 14 IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys
IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset
IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset
IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta
IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla
IFRIC 20 Pintamaan poistamisesta aiheutuvat menot avolouhoksen tuotantovaiheessa
SIC-7 Euron käyttöönotto
SIC-10 Julkinen tuki – ei nimenomaista yhteyttä liiketoimintaan
SIC-12 Konsernitilinpäätös – erityistä tarkoitusta varten perustetut yksiköt
SIC-13 Yhteisessä määräysvallassa olevat yksiköt – osapuolten ei-monetaariset panokset
SIC-15 Muut vuokrasopimukset – kannustimet
SIC-25 Tuloverot – yhteisön tai sen osakkeenomistajien verotuksellisen aseman muutokset
SIC-27 Sellaisten liiketoimien tosiasiallisen sisällön arvioiminen, joihin sisältyvä sopimus on oikeudelliselta muodoltaan vuokrasopimus
SIC-29 Palvelutoimilupajärjestelyt: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
SIC-31 Tuotot – mainospalveluja sisältävät vaihtokaupat
SIC-32 Aineettomat hyödykkeet – verkkosivustoista johtuvat menot

Lisää koriin

KHT-yhdistyksen esipuhe IFRS-standardien suomenkieliseen käännökseen 2013

KHT-yhdistys on julkaissut IFRS-standardien suomenkielisiä käännöksiä vuodesta 2001 alkaen vuosittain lukuun ottamatta vuosia 2007 ja 2012. Tämä vuoden 2013 painos julkaistaan sekä painettuna kirjana että e-kirjana.

Julkaisun sisältö

Kirja sisältää ”konsolidoituna”, ts. ajantasaisena tekstinä viralliset, sitovat osuudet IFRS-standardeista, jotka on julkaistu vuoden 2012 loppuun mennessä ja jotka ovat tulleet voimaan viimeistään 1.1.2013. Näiden tekstien osalta julkaisu vastaa – jäljempänä mainituin vähäisin poikkeuksin – englanninkielistä julkaisua IFRS 2013 Consolidated without early application (”Blue Book”). Teos sisältää varsinaisten standardien lisäksi myös käännöksen englanninkielisen julkaisun alkuun sisältyvistä esittelyteksteistä sekä vuonna 2010 osittain uudistetusta Taloudellisen raportoinnin käsitteellisestä viitekehyksestä (aiemmin ”Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistä koskevat yleiset perusteet”).

E-kirja sisältää painetun kirjan suomenkielisten tekstien lisäksi vastaavat englanninkieliset tekstit kokonaisuudessaan, ts. myös standardien ei-sitovat liitteet, kuten perustelut ja havainnollistavat esimerkit. Toisin sanoen englanninkielinen ”Blue Book” sisältyy e-kirjaan kokonaisuudessaan.

Suomenkielisinä julkaistavat IFRS-standardit on kirjan painoajankohtaan mennessä hyväksytty EU:ssa sovellettaviksi lukuun ottamatta IAS 39:n joitakin osia (ns. carve-out, ks. jäljempänä kohta Euroopan unionissa hyväksytyt IFRS-standardit) sekä vielä hyväksymisprosessissa olevia asiakirjoja IFRS-standardeihin tehdyt parannukset 2009–2011 sekä IFRS 10, IFRS 11 ja IFRS 12: siirtymistä koskeva ohjeistus.

Vaikka julkaisu pitkälti vastaa EU:ssa hyväksyttyjä tekstejä, suomenkielisessä versiossa on joitakin jäljempänä mainittuja teknisiä eroavaisuuksia EU:n virallisessa lehdessä julkaistuihin teksteihin verrattuna.

IFRS 10:n, IFRS 11:n, IFRS 12:n, IAS 27:n ja IAS 28:n myöhäisempi käyttöönotto EU:ssa

Vuonna 2013 tilanne voimassa olevien IFRS-standardien suhteen on aiemmista poikkeava: viisi uutta tai uudistettua standardia–IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 sekä IAS 27 ja IAS 28–on hyväksytty EU:ssa sovellettaviksi siten, että niitä on noudatettava viimeistään 1.1.2014 alkaen, ts. vuosi niiden alkuperäisen voimaantuloajan jälkeen. Standardien aikaisemmalle soveltamiselle ei kuitenkaan ole estettä.

Tämä julkaisu on koottu siten, että näiden standardien voimaan tullessa kumoutuvat tai niiden seurauksena muuttuvat tekstit ovat vielä mukana myös aikaisemmassa muodossaan harmaalla pohjalla muusta tekstistä erotettuina. Näin ollen julkaisu palvelee lukijoita riippumatta siitä, milloin kyseiset standardit otetaan käyttöön. Niiden lukijoiden, jotka jo soveltavat kyseisiä standardeja, ei tarvitse kiinnittää lainkaan huomiota harmaalla pohjalla esitettyyn tekstiin. Standardit vasta vuonna 2014 käyttöön ottavat lukijat jättävät puolestaan kyseisten standardien lisäksi huomioimatta yksittäiset näiden standardien käyttöönoton yhteydessä voimaan tulevat kohdat, jotka on merkitty tekstiin alaviittein.

Muutokset edelliseen suomenkieliseen painokseen verrattuna

Konsolidoituun tekstiin on tullut edelliseen suomenkieliseen julkaisuun (IFRS-standardit 2011) verrattuna seuraavia muutoksia:

 • kokonaan uudet standardit (sovelletaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla [IFRS 10–12 ja IAS 27–28 EU:ssa 2014]), jotka julkaistiin vuonna 2011 suomeksi erillisenä niteenä:
  • IFRS 10 Konsernitilinpäätös
  • IFRS 11 Yhteisjärjestelyt
  • IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
  • IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen
  • IAS 19 Työsuhde-etuudet
  • IAS 27 Erillistilinpäätös
  • IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin

   ja näiden seurauksena muihin standardeihin aiheutuvat varsin mittavat muutokset, joita ei ole aiemmin julkaistu suomeksi

 • yksi uusi tulkinta IFRIC 20 Pintamaan poistamisesta aiheutuvat menot avolouhoksen tuotantovaiheessa
 • yksittäisiin standardeihin tehdyt muutokset, jotka IASB on julkaissut erillisinä asiakirjoina:
  • IFRS 1:n muutos Ankara hyperinflaatio ja ensilaatijoita koskevien kiinteiden päivämäärien poistaminen (sovelletaan 1.7.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  • IFRS 7:n muutos Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot–rahoitusvarojen siirrot (sovelletaan 1.7.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  • IAS 12:n muutos Laskennallinen vero: Perustana olevien omaisuuserien kirjanpitoarvo vastaavan määrän kertyminen (sovelletaan 1.1.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  • IAS 1:n muutos Muut laajan tuloksen erät (sovelletaan 1.7.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla; julkaistiin v. 2011 suomeksi osana erillistä nidettä): Muutoksella on vaikutuksia myös useaan muuhun standardiin.
  • IFRS 1:n muutos Julkiselta vallalta saadut lainat (sovelletaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  • Vuosittaiset parannukset 2009–2011. muutoksia standardeihin IFRS 1, IAS1, IAS 16, IAS 32 ja IAS 34 (sovelletaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  • IFRS 10:n, IFRS 11:n ja IFRS 12:n muutos Siirtymistä koskeva ohjeistus (sama voimaantuloaika kuin asianomaisilla standardeilla)
  • IFRS 7:n muutos Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen vähentäminen toisistaan (sovelletaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)

Lähes kaikki edellä mainitut tekstit ovat aiheuttaneet muutoksia aiemmin annettuihin standardeihin ja/tai tulkintoihin. Nämä muutokset on tässä julkaisussa viety asianomaisiin kohtiin.

Lisäksi IASB on tehnyt useaan standardiin vähäisiä teknisiä muutoksia ja korjauksia (Editorial Corrections), jotka on otettu huomioon myös suomenkielisessä käännöksessä. Osa korjauksista julkaistaan vasta suomenkielisen julkaisun ilmestymisen jälkeen.

Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksytyt IFRS-standardit

Kaikilta yrityksiltä, joiden arvopapereita on kaupankäynnin kohteena Euroopan unionin jäsenvaltioiden säännellyillä markkinoilla, on edellytetty IFRS-standardien mukaisen konsernitilinpäätöksen julkistamista vuodesta 2005 alkaen. EU:ssa sovellettaviksi hyväksytyt standardit ja tulkinnat julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä EU:n virallisessa lehdessä.

EU:ssa hyväksyttiin vuoden 2008 marraskuussa parannettuihin ja yhdenmukaistettuihin käännöksiin perustuva konsolidoitu versio (”konsolidoitu IFRS”), joka sisältää kaikki EU:ssa vuoden 2008 lokakuuhun mennessä hyväksytyt IFRS-tekstit. Sen jälkeen ilmestyneistä teksteistä EU ei ole julkistanut konsolidoitua suomenkielistä versiota.

Tähän julkaisuun sisältyvä teksti poikkeaa EU:n virallisessa lehdessä julkaistuista voimassa olevista teksteistä seuraavasti:

 • Standardeihin ja tulkintoihin tehdyt muutokset, jotka IFRS Foundation on julkaissut erillisinä asiakirjoina ja jotka on EU:ssa hyväksytty konsolidoidun version julkaisemisen jälkeen, on EU:n virallisessa lehdessä julkaistu kukin erikseen, mutta tässä julkaisussa ne on viety asianomaisiin kohtiin.
 • Konsolidoidun IFRS:n julkaisemisen (2008) jälkeen EU:ssa hyväksyttyjen uusien tai uudistettujen standardien aiheuttamat muutokset muihin standardeihin ja tulkintoihin ovat EU:n virallisessa lehdessä sen standardin liitteenä, joka on aiheuttanut kyseiset muutokset. Merkittävimpiä esimerkkejä ovat IAS 1 (uudistettu 2007), joka muutti laajasti kaikkialla standardeissa käytettävää terminologiaa, IFRS 3 (uudistettu 2008), joka aiheutti mittavia muutoksia moniin standardeihin, sekä IFRS 13 (2011), jonka vaikutukset muihin standardeihin ovat ehkä kaikkein laajimmat. Tässä julkaisussa kaikki muutokset on viety asianmukaisiin kohtiin.
 • EU on hyväksynyt IAS 39:n ns. ”carve out” -versiona, ts. virallisessa lehdessä julkaistusta tekstistä puuttuu joitakin alkuperäiseen standardiin sisältyviä osia. Tässä julkaisussa IAS 39:n "virallinen" osuus (standardi ja soveltamisohjeistus) on esitetty kokonaisuudessaan. Tarkempia tietoja EU:n pois jättämistä kohdista löytyy esimerkiksi Euroopan komission internet-sivuilta osoitteesta http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/ias_39_carve-out_en.htm.
 • IASB on vuosien mittaan tehnyt useisiin standardeihin ja tulkintoihin vähäisiä teknisiä korjauksia (”Editorial Corrections”). Lisäksi se on tehnyt erilaisia teknisiä päivityksiä, jotka johtuvat esim. IFRS Foundationin sääntöjen uudistamisesta jaKäsitteellisen viitekehyksennimen vaihtumisesta sen osittaisen uudistamisen yhteydessä. Korjaukset ja päivitykset on otettu huomioon tässä julkaisussa, mutta EU:n viralliseen lehteen niitä ei ole tehty. Niillä ei ole vaikutusta standardien ja tulkintojen asiasisältöön. Editorial corrections -tunnuksella tehdyt korjaukset ovat saatavilla verkko-osoitteesta http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/International-Accounting-Standards-Board-IASB-Editorial-Corrections.aspx.
 • IFRIC 12, joka hyväksyttiin EU:ssa vuonna 2008, sisältyy viralliseen lehteen EU:n omana käännöksenä, joka poikkeaa esim. terminologialtaan muista suomenkielisistä IFRS-teksteistä. Tässä julkaisussa on säilytetty jo aiempien vuosien julkaisuihin sisältynyt KHT-yhdistyksessä tehty käännös, joka on terminologialtaan yhdenmukainen muun suomenkielisen IFRS-tekstin kanssa.
 • IASB:n lokakuussa 2008 julkaisema asiakirja Rahoitusvarojen luokittelun muutos, joka vaikutti standardeihin IAS 39 ja IFRS 7, käännettiin kiireellisenä EU:ssa syksyllä 2008, ja kyseinen käännös julkaistiin virallisessa lehdessä. Joidenkin kappaleiden osalta käännös poikkesi terminologialtaan muusta tekstistä ja lisäksi käännöksessä oli joitakin ongelmallisia kohtia. Näistä kappaleista esitetään alaviitteinä yhdenmukaistetut ja asiantuntijaryhmän (ks. jäljempänä kohta Käännöksen toteuttamistapa) tarkastamat käännökset.
 • IFRS 7:n kappaleissa 44E ja 44F sekä IAS 39:n kappaleissa 103H ja 103I on korjattu käännösvirhe. Korjauksesta on sovittu EU:n käännöspääosaston kanssa. Korjauksella ei ole ollut vaikutusta vuoden 2010 jälkeen.
 • IAS 19:n kappaleessa 102 on korjattu yhtä sanaa koskeva käännösvirhe (merkitty kyseiseen kohtaan alaviitteellä). Vastaavaa korjausta ei ole tehty viralliseen lehteen.

 

Englanninkielisen ja suomenkielisen julkaisun väliset erot

Englanninkielinen Blue Book on kaksiosainen, ja sen osa B sisältää standardien perustelutekstejä, toteuttamisohjeistuksia ja havainnollistavia esimerkkejä sekä standardien hyväksymiseen liittyvää hallinnollista aineistoa. Suomenkielinen versio ei sisällä B-osan aineistoa miltään osin. Myös joitakin englanninkielisen julkaisun A-osaan sisältyviä tekstejä on jätetty pois suomenkielisestä teoksesta: mm. IFRS Foundation Constitution, Preface to International Financial Reporting Standards sekä yksittäisten standardien johdantotekstit, jotka eivät sisälly myöskään EU:ssa hyväksyttyihin teksteihin.

Lisäksi englanninkielistä teosta koottaessa on tapahtunut joitakin teknisiä virheitä. Nämä koskevat ainakin kohtia IFRS 1.D14, IFRS 7.42C, IFRS 7.42D , IFRS 7.42E, IFRS 7.44E-F, IAS 1.7, IAS 12.21, IAS 32:n sisällysluettelo, IAS 36. 2, IAS 36.5, IAS 39.2, IAS 39.19, IAS 39.45, IAS 39.47, IFRIC 9.2 ja IFRIC 9.12. Näitä koskevat korjaukset IASB julkaisee kolmessa osassa: Blue Book 2013 Errata sekä kaksi Editorial Corrections -dokumenttia, joista jälkimmäinen julkaistaneen vasta elokuussa 2013. Suomenkielisessä versiossa kyseisiä virheitä ei ole.

Suomenkieliseen versioon on tehty edellä mainittujen lisäksi myös muut IASB:n helmikuussa 2013 julkaisemaan Editorial Corrections -dokumenttiin sisältyvät korjaukset. Näistä merkittävin koskee IAS 1:tä, josta on nyt poistettu vuonna 2011 julkaistunmuutoksen Muiden laajan tuloksen erien esittäminen yhteydessä tekstiin jääneet muutamat viittaukset erilliseen tuloslaskelmaan. Englanninkieliseen tekstiin nämä korjaukset eivät ehtineet.

Käännöksen toteuttamistapa

KHT-yhdistys huolehti vuosina 2003–2005 ja 2007–2009 IFRS-tekstien kääntämisestä EU:n komission toimeksiannosta IFRS Foundationin (aiemmin International Accounting Standards Committee Foundation) alihankkijana. Käännöstyö tehtiin IFRS Foundationin valvonnassa ja sen edellyttämiä laadunvarmennusmenettelyjä käyttäen. Keskeinen rooli laadun varmistamisessa on ollut KHT-yhdistyksen koordinoimalla asiantuntijaryhmällä,Review Committeella (nykyiseltä nimeltään IFRS-käännöstyöryhmä), joka on päättänyt terminologiasta yhdessä ja tarkastanut käännösluonnokset alaryhmiin jakautuneena. Ryhmään on kutsuttu asiantuntijoita mm. tilintarkastusyhteisöistä, korkeakouluista, viranomaistahoilta, IFRS-tilinpäätöksiä laativista yrityksistä sekä erikseen rahoitus- ja vakuutussektorilta. Ryhmässä on ollut mukana myös EU:n komission Accounting Regulatory Committeen suomalaisia jäseniä työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä tarkkailijana komission käännöstoimen pääosaston edustaja.

Vuosina 2005–2007 EU:n käännöstoimen pääosasto huolehti IFRS-tekstien kääntämisestä itse. Keväällä 2008 EU:n tilauksesta toteutetussa ”konsolidointiprojektissa” tuotettiin siihen mennessä EU:ssa hyväksytyistä standardeista ja tulkinnoista konsolidoitu versio. Projektin yhteydessä myös EU:n itsensä kääntämät tekstit käytiin läpi asiantuntijaryhmässä ja kaikkien käännösten terminologia ja ilmaisutapa yhdenmukaistettiin.

Vuonna 2009 IFRS Foundationin ja EU:n välinen käännössopimus umpeutui, eikä sitä enää uudistettu. Sen jälkeen KHT-yhdistys on tehnyt joitakin käännöksiä suoraan EU:n tilauksesta, toiminut EU:n freelancer-listalla olevan toimijan alihankkijana ja joissakin tapauksissa tarkastanut EU:n käännöspääosaston tai alihankkijoiden tekemiä käännöksiä.

Tähän julkaisuun sisältyvät suomenkieliset tekstit ovat siis joko KHT-yhdistyksessä käännettyjä ja tarkastettuja tai vähintään asiantuntijaryhmän läpikäymiä ja muokkaamia muutamin vähäisin poikkeuksin, jotka on mainittu tekstissä erikseen.

Asiantuntijaryhmän koordinaattorina on toiminut TTM, FM Hanna Tähtivaara, joka on tehnyt myös kaiken KHT-yhdistyksessä tapahtuneen käännöstyön.

EU:n komission käännöstoimen pääosasto on evaluoinut kaikki heille toimitetut käännökset ja tarvittaessa vaatinut niihin muutoksia.

Käännöstä koskeneet rajoitukset

IFRS-standardien hyväksyttyjä käännöksiä koskevat vaatimukset vastaavat pitkälti lakikielen kääntämisen yleisiä normeja. Käännöksen on vastattava alkuperäistekstiä mahdollisimman tarkasti sekä sisällöltään että ulkoasultaan.

Alkuperäistekstin virkkeitä ei saa jakaa useammaksi virkkeeksi. Tämä perustuu mm. siihen, että standardeihin tehdään usein vain tiettyjä virkkeitä koskevia muutoksia, joihin täytyy pystyä viittaamaan siirtymäsäännöissä. Tekstiin ei myöskään saa lisätä huomautuksia. Sama englanninkielinen sana tai pitempi ilmaus on käännettävä samaa vastinetta käyttäen, ellei poikkeamiseen ole erityistä syytä.

Suomenkielinen termistö

Käännöstyön aikana on muodostunut laaja suomenkielinen termistö. Jokainen IFRS-käännöstyöryhmän jäsen on ottanut kantaa jokaisen termin ehdotettuun suomennokseen, ja termistöä on käsitelty kokouksissa sekä sähköpostin välityksellä. Joitakin termejä on myöhemmin päätetty muuttaa alkuperäisistä.

Terminologiaongelmat ovat aiheutuneet lähinnä seuraavista syistä:

 • standardien pohjana oleva suomalaisesta käytännöstä poikkeava ajattelutapa
 • standardeissa määritelty termi ei vastaa täsmälleen jo käytössä olevan suomenkielisen termin sisältöä
 • joillekin termeille ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta.

Aina kun on ollut mahdollista, on käytetty vakiintunutta tai käytössä olevaa suomenkielistä termiä. Näin ei kuitenkaan ole tehty silloin, kun IASB:n käyttämä termi poikkeaa merkitykseltään suomenkielisestä termistä.

Joitakin muuttuneita termejä 

Uusia ja muuttuneita standardeja käsiteltäessä IFRS-käännöstyöryhmä päätti vuonna 2011 muuttaa joidenkin termien suomenkielisiä vastineita. Seuraavassa taulukossa esitetään keskeiset muuttuneet termit perusteluineen. Jotkin termeistä esiintyvät edelleen vanhassa muodossaan sellaisissa kohdissa, jotka eivät ole muuttuneet uusien standardein seurauksena.

Englanniksi Aiempi suomennos Uusi suomennos Perustelu
investor sijoittajayritys
 (joskus sijoittaja)
sijoittaja Esiintyy esim. IFRS 10-12:ssa useimmiten merkityksessä, jossa sijoittaja ei välttämättä ole yritys. Joissakin kohdissa esiintyy edelleen muodossasijoittajayritys.
observable
 inputs
todettavissa olevat
 syöttötiedot
havainnoitavissa olevat syöttötiedot Ryhmän enemmistön mielestä täsmällisempi käännös, joka kuvaa tietojen luonnetta paremmin.
non-observable inputs ei todettavissa olevat syöttötiedot muut kuin havainnoitavissa olevat syöttötiedot Ks. edellinen kohta. Ei-alkuinen ilmaus ei ole kielisuositusten mukainen.
termination
 benefit
irtisanomisen yhteydessä suoritettava etuus työsuhteen päättämiseen liittyvä etuus Aiempaa käännöstä on pidetty liian suppeana. Termi kattaa myös vapaa-ehtoisen irtisanoutumisen työnantajan tarjoamaa etuutta vastaan.
past service cost takautuvaan työsuoritukseen perustuva meno aiempaan työsuoritukseen perustuva meno Aiempaa käännöstä on pidetty vaikeasti ymmärrettävänä.
defined benefit
 obligation
etuuspohjaisesta järjestelystä aiheutuva velvoite etuuspohjainen velvoite Aiempi käännös on turhan mutkikas.
 Lyhyempi muoto on myös käytännössä vakiintunut.
vested (IAS 19) vapaakirjautunut johon on syntynyt oikeus Muutettiin vastaamaan IFRS 2:ssa käytettyä käännöstä. Vapaakirjautumisesta voi puhua vain eläkkeiden yhteydessä, ja IAS 19 kattaa myös muut työsuhde-etuudet.

Perusteluja eräiden termien suomenkielisen käännöksen valinnalle

International Financial Reporting Standard / International Accounting Standard

Kunkin standardin otsikko esitetään muodossa Kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS/IAS.Tekstissä on käytetty lyhyempää ja jo vakiintunutta muotoa IFRS-standardi/IAS-standardi.

asset
Assets and liabilities -sanapari on käännettyvarat ja velat.Koska sana varat ei voi esiintyä yksikkömuodossa, käytetään yksikössä sanaa omaisuuserä. Joissakin kohdissa, esimerkiksi IAS 36:ssa myös monikko assets on käännetty omaisuuserät. Tällöin on haluttu korostaa sitä, että tarkastelun kohteena ovat yksittäiset omaisuuserät. Asset on käännetty sanalla hyödyke ainoastaan esiintyessään sanaliitoissa aineellinen käyttöomaisuushyödyke, aineeton hyödyke ja biologinen hyödyke. Aiemmissa käännösversioissa hyödyke-sanaa käytettiin jonkin verran laajemmin.

recoverable amount
Termin recoverable amount määritelmä IFRS-standardeissa perustuu vastaisiin rahavirtoihin, ja sitä käytetään viittaamaan aineellisen käyttöomaisuuden lisäksi myös muunlaisiin omaisuuseriin. Suomessa käytössä oleva termi todennäköisesti kerryttämä tulo ei vastaa termin recoverable amount sisältöä, koska termin pitää soveltua kaikkiin omaisuuseriin, esimerkiksi myyntisaamisiin, joita vastaava tulo on jo saatu mutta rahavirta on vielä saamatta. Kyseisen ilmaisun suomennoksena on näistä syistä useimmissa kohdin kerrytettävissä oleva rahamäärä.

cash generating unit
Käännöksessä käytetty termi rahavirtaa tuottava yksikkö perustuu siihen, että IFRS-standardien mukainen määritelmä samoin kuin englanninkielinen termi viittaavat selkeästi rahavirtoihin. Tästä syystä käännöksessä ei ole käytetty esimerkiksi kirjanpitolautakunnan suunnitelman mukaisia poistoja koskevassa yleisohjeessa käytettyä termiä tuloa tuottava yksikkö.

transactions and other events
Sanayhdistelmä transactions and other events on käännetty liiketoimet ja muut tapahtumat. Vastaavasti transaction on yleensä liiketoimi. Käännöksenä on joskus käytetty liiketapahtuma-termiä, kun kyseessä on ollut selvästi kirjanpitoon merkittävä tapahtuma. Event on ainatapahtuma.

disposal
Disposal on yleensä käännetty luovutus. Kun kysymys on kokonaisesta yrityksestä, on käännöksenä usein luopuminen, jollei nimenomaisesti viitata esimerkiksi luovutuksesta saatavaan vastikkeeseen tai luovutuksen yhteydessä toteutuviin menoihin.

revaluation
Käännökseksi valittiin uudelleenarvostus, jonka katsottiin kuvastavan sanan merkitystä täsmällisemmin kuin vakiintunut suomenkielinen termi arvonkorotus. Englanninkielinen termi kattaa sekä arvonkorotukset että -alennukset, ja toisaalta IFRS-standardien mukaan kyseessä on valinnainen kirjanpidollinen käsittelytapa, jota sovelletaan johdonmukaisesti kaikkiin tiettyyn ryhmään kuuluviin hyödykkeisiin.

recognition and measurement
Sanan recognition suomentaminen oli haasteellista, sillä termi pitää sisällään sekä alku­peräisen kirjanpitoon merkitsemisen että käsittelyn tilinpäätöksessä. Sana on useimmiten käännetty kirjaamiseksi, mutta tilanteen mukaisesti käännöksenä on käytetty esimerkiksi taseeseen merkitseminen, kun on selvästi kysymys tase-erästä tilinpäätöksen yhteydessä.

Measurement on yleensä suomennettu sanalla arvostaminen, kun kyseessä on taseen vastaaviin merkittävä erä. Tuloslaskelman erien ja useimpien velkojen kohdalla yleisimmin käytetty käännös on määrittäminen. Joissakin kohdissa on käytetty myös erilaisia kierto­ilmaisuja. Measurement on käännetty mittaamiseksi esimerkiksi suojauksen tehokkuutta koskevissa kohdissa.

provision
Käännöksenä on varaus. Termin pakollinen varaus ei katsottu soveltuvan käännökseksi, koska IAS-standardit eivät tunne vapaaehtoisia varauksia ja koska niiden sisältämät varauksia koskevat säännöt ovat tiukempia kuin kirjanpitolain säännökset pakollisista varauksista. Vakuutussopimuksia koskevassa IFRS 4:ssä on termin equalisation provision käännöksenä käytetty vakiintunutta termiä tasoitusmäärä.

complete set of financial statements
Käsite viittaa tilinpäätökseen, joka sisältää kaikki nimenomaisesti määrätyt osat. Väärää mielikuvaa tilinpäätöksen kaikenpuolisesta ”täydellisyydestä” haluttiin välttää, ja siksi suomenkielisenä käännöksenä on tilinpäätöskokonaisuus. Aiemmissa versioissa käytettiin ilmauksia kokonainen tilinpäätös tai tilinpäätös kokonaisuudessaan.

financial statements

Englanninkielinen termi financial statements viittaa toisaalta koko tilinpäätökseen ja toisaalta tilinpäätöksen muihin osiin kuin liitetietoihin: siis tuloslaskelmaan, taseeseen, oman pääoman muutoksia osoittavaan laskelmaan ja rahoituslaskelmaan. Viimeksi mainitussa tapauksessa käännöksenä on käytetty tilinpäätöslaskelmat.

consolidated financial statements / separate financial statements / individual financial statements
IFRS-standardeissa financial statements voi periaatteessa viitata yhtä hyvin konsernitilinpäätökseen kuin yhden yrityksen tilinpäätökseen. Lähtökohtaisesti standardit edellyttävät vain konsernitilinpäätöstä, mutta ellei muuta mainita, säännöt koskevat myös yksittäisten yritysten tilinpäätöksiä, jos sellaisia laaditaan. Jos sääntö koskee vain konsernitilinpäätöstä, käytetään sanaa consolidated financial statements, suomeksi konsernitilinpäätös. Erikseen määritellään separate financial statements, joka viittaa aina konsernin emoyrityksen, osakkuusyrityksen osakkaan tai yhteisyrityksen osapuolen tilinpäätökseen, jossa tytär- osakkuus- tai yhteisyritysosuuksien kirjanpitokäsittely perustuu osakkeiden tai vastaavien omistukseen kohteen tuloksen ja nettovarojen sijaan. Individual financial statements viittaa puolestaan tytäryritysten tilinpäätöksiin. Nämä termit on pitänyt erottaa toisistaan myös suomeksi, vaikka meillä ei ole vastaavia ilmaisuja yleisesti käytössä. Ensiksi mainitun käännökseksi on päätetty ottaa erillistilinpäätös ja jälkimmäisen oma tilinpäätös.

statement of financial position / statement of comprehensive income / other comprehensive income / statement of profit or loss and other comprehensive income
Vuonna 2007 uudistettu IAS 1 aiheutti merkittäviä muutoksia useissa standardeissa käytettyyn terminologiaan. Englanninkielinen termi balance sheet korvattiin tuolloin termillä statement of financial position. Suomenkielinen termi tase kuitenkin säilytettiin, koska laskelman sisältö on pysynyt ennallaan.

Standardeissa aiemmin esiintynyt termi income statement (tuloslaskelma) poistui uudistetun IAS 1:n myötä, ja sen tilalle on tullut uudenlainen laskelma statement of comprehensive income, jonka suomenkieliseksi käännökseksi valittiin laaja tuloslaskelma. Laajaan tuloslaskelmaan sisältyvät aiemmin oman pääoman muutoksia osoittavaan laskelmaan sisältyneet erät, joista käytetään englanninkielistä nimitystä other comprehensive income, on käännetty muut laajan tuloksen erät. IAS 1:n uudistuksessa vuonna 2011 otettiin käyttöön uusi ”termihirviö” statement of profit or loss and other comprehensive income, jonka suomenkieliseksi vastineeksi muodostui voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittava laskelma. Käytännössä se tarkoittaa samaa kuin laaja tuloslaskelma.

amortisation / depreciation
Englannin kielessä aineettomien hyödykkeiden poistoista käytetään sanaa amortisation. Suomen kielessä myös niitä nimitetään poistoiksi. Silloin kun tekstissä on tarpeellista erottaa aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot, jälkimmäisistä käytetään ilmausta hankintamenon jaksottaminen.

warrant
Englanninkielisen tekstin sana warrant on joissakin aikaisemmissa standardeissa käännetty warrantti ja myöhemmissä merkintäoikeus. Aikaisemmalla käännöksellä ei ole tarkoitettu Suomessa pörssikaupan kohteeksi viime vuosina tulleita erityisiä warrantti-nimisiä tuotteita vaan aina merkintäoikeuksia. Nykyisin käännös on johdonmukaisesti merkintäoikeus, mutta käännöstä voidaan joutua tulevaisuudessa harkitsemaan uudelleen.

Englanninkielisten vastineiden sisällyttäminen tekstiin

Muutamiin termeihin, joille ei ole olemassa vakiintunutta suomenkielistä vastinetta, on tekstiin jätetty suomenkielisen sanan lisäksi myös englanninkielinen vastine. Uudemmissa teksteissä englanninkieliset vastineet esitetään suluissa. IFRS Foundationin toimielinten nimet on suomennettu, mutta kaikkien englanninkieliset vastineet ovat näkyvissä vähintään kerran kunkin sellaisen tekstikohdan alussa, jossa ne esiintyvät.

Kokonaan kääntämättä jätettiin esimerkiksi termit in-substance defeceance,sinking fund ja wash sale, joille koko ryhmän ponnisteluista huolimatta ei onnistuttu löytämään sopivaa käännöstä tai joista Suomessa jo käytetään vakiintuneesti englanninkielisiä termejä. Lisäksi jätettiin kääntämättä eräiden menetelmien nimet, kuten esimerkiksi Capital Asset Pricing.

Kääntämättä jätetyt sanat tai sanaryhmät taikka tekstiin sisältyvät englanninkieliset vastineet esitetään kursivoituina.

Lopuksi

IFRS-standardien käännöstyö on vuosien mittaan vaatinut siihen osallistuneilta runsaasti aikaa, vaivannäköä ja kärsivällisyyttä. Sen toteutuminen ei olisi ollut mahdollista ilman IFRS-käännöstyöryhmän jäsenten vahvaa henkilökohtaista sitoutumista käännöstyöhön.

Esitämme lämpimän kiitoksemme kaikille käännöstyöhön ja tämän julkaisun kokoamiseen osallistuneille.

Helsingissä huhtikuussa 2013

KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry

Lisää koriin

Powered by eZ Publish | Site by Avenis