Ostoskorisi on tyhjä

Kirjaudu

Kirjaudu omille sivuillesi

Laajennettu haku

Kohdista haku
Sulje
 

TILINPÄÄTÖSAIKA LÄHESTYY

Taloushallinnon koulutukset

Päivitetyn oppaan kanssa onnistut
Tutustu tilinpäätösmalleihin

Päivitä tietosi koulutuksissa
Syksyn tilinpäätöskoulutuksetKIRJATYHJENNYS

Paljon talouden käsikirjoja –50 %!

Kirjatyhjennys-www

Tutustu tarjoustuotteisiinAiheeseen liittyviä julkaisuja:


Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli, uud. 7. painos

 • Esittely
 • Sisällysluettelo
 • Esipuhe
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli

Uusi painos ilmestyy loppusyksystä

Käytännönläheinen opas henkilöyhtiöiden tilinpäätösten laatijoille.

Tilinpäätösmallin avulla varmistat, että tilinpäätöksenne laaditaan ajantasaisen lainsäädännön sekä kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöä ohjaavien suositusten mukaisesti.

Tilinpäätösmallin rakennetta on entisestään selkiytetty. Uutuutena on mm. lisätty oma luku pienen henkilöyhtiön tilinpäätöstä koskevista vaatimuksista. Pientä kirjanpitovelvollista koskevat vähimmäisvaatimukset ja suositukset löytyvät näin helpommin.

Kirjassa käydään lisäksi läpi pääpiirteet henkilöyhtiöiden verotuksesta ja tilintarkastuksesta.

Tässä 7. painoksessa on seurattu säädösmuutoksia 9.11.2010 saakka. Kirjassa on huomioitu mm. kirjanpitoasetuksen muutokset, jotka koskevat taseeseen sisältymättömiä vastuusitoumuksia ja vastuista esitettäviä liitetietoja sekä lähipiiriliiketoimia.

Saatavilla myös cd-romina

Cd-rom sisältää kirjan tekstien lisäksi laskukaavoin varustetun, käyttövalmiin mallitasekirjan (Excel) sekä aihealueen lakiliitteen.

Myös e-kirjana

E-kirjan sisältö vastaa perinteisen kirjan sisältöä. E-kirjan saat käyttöösi heti. Tilaaminen ja käyttäminen on erittäin helppoa.

Lisää koriin

Kirja
Hintasi nyt: 30,50 € (sis. alv. 10 %)
Norm.: 61,00 €, alennus 50 %
156 sivua
170 x 240, nidottu
ISBN 978-952-218-068-1
Painovuosi 2010
Kirjastoluokka 69.2

E-kirja
Hintasi nyt: 30,50 € (sis. alv. 24 %)
Norm.: 61,00 €, alennus 50 %
Pdf
156 sivua
ISBN 978-952-218-153-4

Cd-rom
Hintasi nyt: 34,50 € (sis. alv. 24 %)
Norm.: 69,00 €, alennus 50 %
Pdf + Excel
183 sivua
ISBN 978-952-218-069-8


Ongelmia tilaamisessa?
Tilausohjeet löydät täältä


Pyydä tarjous!
Kysy suurempien erien (yli 10 kpl) ja sähköisten lisenssien tarjoukset Minttu Salliselta.

 • Esipuhe
 • 1 Tilinpäätöksen laadintaa ohjaavat säännökset
  • 1.1 Tilinpäätöksen sisältö
   • 1.1.1 Kirjanpitolain ja -asetuksen vaatimukset
   • 1.1.2 Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain vaatimukset
  • 1.2 Tilinpäätöksen laatiminen
   • 1.2.1 Vastuu laatimisesta, allekirjoitus ja laatimisaika
   • 1.2.2 Tasekirjan laatiminen
   • 1.2.3 Muistiotosite
  • 1.3 Pienet avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt
  • 1.4 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti ja julkistaminen
   • 1.4.1 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti
   • 1.4.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen oma julkistaminen
   • 1.4.3 Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta pyynnöstä annettavat jäljennökset
 • 2 Toimintakertomus
  • 2.1 Toimintakertomuksen sisältö
  • 2.2 Pienten kirjanpitovelvollisten toimintakertomus
  • 2.3 Oikeat ja riittävät tiedot
  • 2.4 Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella
  • 2.5 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
  • 2.6 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
  • 2.7 Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
  • 2.8 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat
  • 2.9 Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
  • 2.10 Tiedot henkilöstöstä
  • 2.11 Tiedot ympäristötekijöistä
 • 3 Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma
  • 3.1 Tuloslaskelma ja tase
  • 3.2 Mallit tuloslaskelmasta ja taseesta
   • 3.2.1 Tuloslaskelma
   • 3.2.2 Tase
  • 3.3 Rahoituslaskelma
 • 4 Liitetiedot
  • 4.1 Oikeat ja riittävät tiedot
  • 4.2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
   • 4.2.1 Arvostusperiaatteet
   • 4.2.2 Tuloksen ja edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
   • 4.2.3 Valuuttamääräiset erät
   • 4.2.4 Projektien tuloutus
  • 4.3 Tuloslaskelman liitetiedot
   • 4.3.1 Liikevaihto
   • 4.3.2 Liiketoiminnan muut tuotot
   • 4.3.3 Yhtiömiehiä ja henkilöstöä sekä toimielimiä koskevat liitetiedot
  • 4.4 Taseen liitetiedot
   • 4.4.1 Pysyvät vastaavat
   • 4.4.2 Sijoitukset
   • 4.4.3 Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset
   • 4.4.4 Vaihto-omaisuus
   • 4.4.5 Yhtiömiehiä koskevat saamiset, velat ja vastuut
   • 4.4.6 Siirtosaamiset
   • 4.4.7 Rahoitusarvopaperit
   • 4.4.8 Oma pääoma
   • 4.4.9 Tilinpäätössiirtojen kertymä
   • 4.4.10 Lisätieto pakollisista varauksista ja niiden muutoksista
   • 4.4.11 Pitkäaikainen vieras pääoma
   • 4.4.12 Siirtovelat
  • 4.5 Muut liitetiedot
   • 4.5.1 Vastuusitoumukset
   • 4.5.2 Tilintarkastajan palkkiot
   • 4.5.3 Lähipiiriliiketoimet
 • 5 Pienen kirjanpitovelvollisen tilinpäätös
  • 5.1 Pieni kirjanpitovelvollinen
  • 5.2 Lainsäädännön vaatimukset
  • 5.3 Tuloslaskelma
  • 5.4 Lyhennetty tase
  • 5.5 Lyhennetyt liitetiedot
   • 5.5.1 Oma pääoma
   • 5.5.2 Yhtiömiehiä koskevat saamiset, velat ja vastuut
   • 5.5.3 Valuuttamääräiset erät
   • 5.5.4 Vastuusitoumukset
 • 6 Tilinpäätöksen erittelyt
  • 6.1 Yleistä
  • 6.2 Tuloslaskelman erittelyt
  • 6.3 Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt
   • 6.3.1 Kirjanpitoasetuksen määräykset
   • 6.3.2 Vaihto-omaisuuden tase-erittelyt ja inventaarilistat
 • 7 Tilintarkastus
  • 7.1 Yleistä
  • 7.2 Hyväksytty tilintarkastaja vs. maallikkotilintarkastaja
  • 7.3 Tilintarkastajan valinta
  • 7.4 Velvollisuus toimituttaa tilintarkastus
  • 7.5 Velvollisuus valita ainakin yksi HTM- tai KHT-tilintarkastaja
  • 7.6 Velvollisuus valita KHT-tilintarkastaja
  • 7.8 Tilintarkastus konsernissa
  • 7.9 Tilintarkastuskertomus
 • 8 Verotuksesta ja sen vaikutuksesta tilinpäätökseen
  • 8.1 Yleistä
  • 8.2 Yksityisotot ja -sijoitukset
  • 8.3 Henkilöyhtiö osakeyhtiöksi
  • 8.4 Henkilöyhtiö on itsenäinen laskentayksikkö
  • 8.5 Tulolähteet
  • 8.6 Tulolajit: pääomatulo ja ansiotulo
  • 8.7 Nettovarallisuus määrää pääomatulon määrän
  • 8.8 Kirjanpidon tuloksesta jaettavaan verotettavaan tuloon
  • 8.9 Yhtiömiehen voitto-osuus ja verotettava tulo-osuus
  • 8.10 Kirjanpidon ja verotuksen sidonnaisuus
  • 8.11 Tilinpäätöksen jaksotukset
  • 8.12 Henkilöyhtiön tilinpäätöksen vapaaehtoiset varausmahdollisuudet
  • 8.13 Henkilöyhtiön saamat osinkotulot
  • 8.14 Negatiivinen oma pääoma
 • 9 Konsernitilinpäätös
  • 9.1 Milloin henkilöyhtiön on laadittava konsernitilinpäätös?
  • 9.2 Milloin ei tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä?
  • 9.3 Konsernitilinpäätöksen sisältö
  • 9.4 Konsernin tuloslaskelma ja tase
  • 9.5 AKL:n vaikutukset konsernin liitetietoihin
 • Liitteet
  • Esimerkki pienen henkilöyhtiön tasekirjaksi – yhtiömiehenä osakeyhtiö
  • Esimerkki pienen henkilöyhtiön tasekirjaksi – yhtiömiehinä luonnollisia henkilöitä
  • Esimerkki tilinpäätöksen erittelyistä
Lisää koriin

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmallin tavoitteena on palvella tilinpäätösten laatijoita valmiilla mallilla, jossa on otettu huomioon sekä lainsäädännön tilinpäätökselle asettamat vaatimukset että muut hyvää kirjanpitotapaa ohjaavat suositukset (säädösmuutoksia seurattu 9.11.2010 saakka). Samalla kirja pyrkii vaikuttamaan tilinpäätöskäytännön kehittymiseen.

Kirjan rakennetta on edellisiin painoksiin verrattuna selkeytetty. Henkilöyhtiöt voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) isot kirjanpitovelvolliset, 2) pienet kirjanpitovelvolliset, joilla on yhtiömiehenä osakeyhtiö, sekä 3) pienet kirjanpitovelvolliset, joilla on yhtiömiehinä vain luonnollisia henkilöitä. Viimeksi mainittuja Suomessa on lukumääräisesti eniten. Kirjassa on nyt erikseen omana lukunaan kerrottu tämän ryhmän tilinpäätökselle asetetut vaatimukset.

Kirjassa esitellään myös pääpiirteet henkilöyhtiöiden verotuksesta ja tilintarkastuksesta.

Kirjan päivittämisestä on vastannut KHT Jouko Metsä-Ketelä. Kirjan kommentointiin osallistuivat KHT-yhdistyksen kirjanpitotoimikunnan jäsenet Maria Rekola, Ari Hakkola, Ari Lehto, Marko Reponen ja Eija Selenius. Esitämme lämpimät kiitokset kirjoittajalle sekä kaikille niille, jotka ovat arvokkailla kommenteillaan olleet mukana kirjan tekemisessä.

Helsingissä joulukuussa 2010

KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry

Lisää koriin

Powered by eZ Publish | Site by Avenis